Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Kraków, dnia 12 marca 2021 r. Zawiadomienie Zarząd Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich ”Lider” na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2021 r. o godzinie: 17:00 (pierwszy termin) 17:30 (drugi termin) Forma spotkania Z uwagi na obostrzenia pandemiczne i brak wiążącej informacji na temat ewentualnych Dowiedz się więcej…