W odpowiedzi na postulaty, chcemy zaproponować kolejne szkolenie sezonowe w zakresie profilaktyki lawinowej w terenie.

Szkolenia wewnętrzne decyzją Zarządu są darmowe dla wszystkich członków “Lidera” i choć są nieobowiązkowe, to szczerze rekomendowane, dlatego zapraszamy.

Termin i czas trwania:  06.02.2022   9:00 – 16:00

Spotkanie:                  Kuźnice 9:00

Program:

 1. kontrola detektorów
 2. analiza komunikatu lawinowego
 3. szacowanie ryzyka
 4. wybór trasy i poruszanie się w terenie zagrożonym lawinami
 5. pomiar nachylenia stoku
 6. poszukiwania zasypanych
 7. sondowanie
 8. odkopywanie
 9. plecaki lawinowe, zasada działania, modele

Wyposażenie: 

 • plecak przewodnicki
 • czołówka
 • kijki trekkingowe
 • telefon komórkowy
 • zestaw lawinowy

Ćwiczenie zaliczające: zaliczenie polega na prezentacji faz poszukiwania detektorem oraz sprawdzenie klientów przed wyjściem w teren górski (dwukierunkowo).

Szkolenie prowadzi: Michał Trzebunia – Przewodnik Tatrzański II klasy, Pracownik IMGW – PIB, wieloletni pracownik sekcji badań niwalnych Hala Gąsienicowa, trener narciarstwa wysokogórskiego, szkoleniowiec z zakresu zagadnień lawinowych i meteorologicznych. 

Zapisy: zgłoszenie wiadomością SMS na numer 668 876 828 lub agnieszka.sawicka@uimla.pl – podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na szkolenie.

Uwaga!!! Zapisy są przyjmowane wyłącznie do 30 stycznia godz. 22:00. Jeśli liczba uczestników będzie zbyt mała zostanie ono odwołane.

Dla osób które nie posiadają swojego zestawu lawinowego jest możliwość wypożyczenia takiego zestawu w Kuźnicach lub przy rondzie.

Zapraszamy

Kategorie: AKTUALNOŚCI