W dniu 6 lutego odbyło się jednodniowe szkolenie wewnętrzne dla naszych przewodników. Dotyczyło ono profilaktyki lawinowej i planowania wycieczki w warunkach zimowych.

Program szkolenia obejmował:

  • kontrola detektorów
  • analiza komunikatu lawinowego
  • szacowanie ryzyka
  • wybór trasy i poruszanie się w terenie zagrożonym lawinami
  • pomiar nachylenia stoku
  • poszukiwania zasypanych
  • sondowanie
  • odkopywanie
  • plecaki lawinowe, zasada działania, modele
Szkolenie prowadził: Michał Trzebunia
 Przewodnik Tatrzański II klasy, Pracownik IMGW – PIB, wieloletni pracownik sekcji badań niwalnych Hala Gąsienicowa, trener narciarstwa wysokogórskiego, szkoleniowiec z zakresu zagadnień lawinowych i meteorologicznych. 
 
Kategorie: AKTUALNOŚCI