Składki członkowskie SMPG

Zarząd przypomina, że w związku z koniecznością zapłaty składek do UIMLA awansem na nadchodzący rok i w celu ochrony płynności budżetu Stowarzyszenia Zarząd podjął Uchwałę 1-Z-2021 o konieczności zapłaty składek członkowskich SMPG awansem na nadchodzący rok kalendarzowy do końca marca każdego roku. 

Prosimy zatem o PILNE uregulowanie składek za 2021 rok w wysokości 150 zł przelewem na rachunek podany na www.uimla.pl do końca marca 2022. 

Zgodnie ze Statutem składki członkowskie SMPG muszą być zapłacone co najmniej za dwa lata wstecz (2020, 2021) i zgodnie z uchwałą na nadchodzący rok (2022). 

Zachęcamy również do zapłaty zaległych składek za poprzednie lata, a jest ich jeszcze pewna ilość! 

W dniu 4 kwietnia 2022 odbędzie roczna weryfikacja zapłaconych składek i smutny (oby niepotrzebny!) proces usuwania osób zalegających z zapłatą. 

Sposób uzyskania informacji nt. swoich składek wyjaśnia Komunikat SMPG 2021-1 (dostępny w opcji dla zalogowanych).

Wlepki UIMLA

Zgodnie ze Statutem UIMLA wlepka (sticker)  – wraz z legitymacją – jest weryfikowalną oznaką legalności przewodnika UIMLA, a więc potwierdzeniem wypełnienia obowiązków statutowych, tj. zapłaty aktualnych składek oraz aktualności posiadanej wiedzy i umiejętności (CPD – Continuing Professional Development = Unifikacja SMPG). 

Jako członek UIMLA SMPG musi bezpośrednio przenosić te obowiązki na swoich członków. Aby to zapewnić Zarząd podjął Uchwałę 2-Z-2021 o zasadach przydzielania wlepki UIMLA, zgodnie z którymi, aby ją otrzymać należy mieć zapłacone aktualne składki oraz aktualną wiedzę w formie okresowej unifikacji. 

Zgodnie z intencją UIMLA wlepki przydzielane są indywidualnie, tzn. konkretnej osobie przydzielany jest konkretny numer. W celach weryfikacyjnych numer wlepki wraz z numerem legitymacji jest widoczny na liście rekomendowanych przewodników UIMLA w serwisie www.uimla.pl 

Szczegóły procedury zostały opisane w Komunikacie SMPG 2021-1.

Dystrybucja wlepek 2022 wygląda następująco: są 3 główne regiony (szeroko rozumiane;) i osoby (dzięki Wam za to!), które zgłosiły się, aby pomóc w ich dystrybucji:

Podhale:       Agnieszka Sawicka         tel. 668 876 828

Kraków:        Ola Dzik                        tel. 888 704 948

Sudety:         Jacek Jurak                   tel. 693 213 175

 

Wlepki będą do odbioru u powyższych osób od 15 marca 2022, opcjonalnie w rachubę wchodzi odebranie wlepki pocztą poprzez wcześniejsze wysłanie listu z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkiem w środku. 

Adres podam  zainteresowanym którzy napiszą sms na 602599104.

Za Zarząd SMPG
Robert Szumiec
Kategorie: AKTUALNOŚCI