Realizacja filmu:
Jan Wierzejski & Wojciech Kozakiewicz
Udostępnianie filmu jest dozwolone.
Uprzejmie prosimy o oznaczenie źródła (www.uimla.pl) i twórców filmu.
FB: 
IG:
Jasiek: @jan.wierzejski 
Wojtek: @wojtekozakiewicz
YT (w opisie filmu): 
“Realizacja filmu: Jan Wierzejski & Wojciech Kozakiewicz”