Liderki i Liderzy, Umilacze;)

 1. Formy członkostwa i składki SMPG 2023.

W odpowiedzi na wieloletnie postulaty członków SMPG Walne Zebranie 2022 poprzez przytłaczającą akceptację nowego Statutu SMPG podjęło decyzję o zróżnicowaniu form członkostwa SMPG, a tym samym wysokości należnych składek.

Decyzją Zarządu składki organizacyjne za rok 2023 wynoszą:

 • Międzynarodowy Przewodnik Górski Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich [lub prościej członek SMPG – Statut SMPG p. 3.3.] – 100 zł [dotąd 150 zł]
 • Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA (IML UIMLA) [lub prościej Przewodnik UIMLA – Statut SMPG p. 3.4.] – 150 zł [cena obejmuje wlepkę UIMLA 2023, warunek – aktualna unifikacja]
 • Międzynarodowy Przewodnik Górski Senior – [warunki potrzebne do ubiegania o ten status opisuje Statut SMPG p. 3.5.] – 75 zł  [dotąd 150 zł]
 • Międzynarodowy Przewodnik Górski Honorowy – [warunki potrzebne do ubiegania o ten status opisuje Statut SMPG p. 3.6.] – nic nie płaci
 • Członek Sympatyk SMPG [warunki potrzebne do ubiegania o ten status opisuje Statut SMPG p. 3.8.] – 75 zł

Uwaga!

 • prosimy o zadeklarowanie formy członkostwa na 2023
 • zgodnie ze Statutem SMPG składki organizacyjne 2023 muszą zostać opłacone wraz ze wszelkimi zaległościami do końca roku 2022
 • nie wydaje się faktur za składki, dowodem księgowym jest potwierdzenie zapłaty
 • nie wiesz jak jest z Twoimi wpłatami? Pisz: info@uimla.pl

2. Wlepki UIMLA 2023.

Nadchodzi nowy sezon [oby] owocnej działalności w górach. Warunkiem legalnej pracy MPG/IML UIMLA jest posiadanie legitymacji UIMLA z aktualną wlepką w formie naklejanego hologramu. Przez lata różne były formy obliczania potrzebnej ilości oraz dystrybucji wlepek. Takie zamówienie należy złożyć do zarządu [BEx] UIMLA do końca października każdego roku. Brak spójnej polityki i precyzyjnych zapisów w Statucie SMPG powodowały, że nigdy nie było wiadomo dokładnie ile będzie wlepek potrzebnych, toteż poprzednie Zarządy, aby nikogo nie pominąć zamawiały ich większą ilość tym samym deklarując większą ilość członków. Powodowało to coroczne straty sięgające nawet około 1000 złotych, gdyż nigdy nie zgłaszała się taka ilość chętnych, aby odkupić wszystkie wlepki.

Zarząd postanowił skończyć z marnotrawstwem i w trosce o budżet SMPG oraz wzorując się na podobnych rozwiązaniach z innych krajów podjął decyzję o zamawianiu konkretnej ilości wlepek na bazie otrzymanego zapotrzebowania od członków SMPG. Dlatego też poniżej znajduje się link, który po kliknięciu przeprowadzi Was przez proces zamówienia wlepki UIMLA 2023 – wystarczy wybrać formę członkostwa “b”. Ostateczny czas wypełnienia zamówienia to 25 października 2022 godz. 24:00. Zarząd preferuje tę metodę zgłoszenia, gdyż w najwyższym stopniu gwarantuje ona, że nie zgubi się zamówienie przesłane inną drogą, łatwiej jest też zarządzać zgłoszeniami. W razie problemów możecie prosić inne osoby, by wysłały zgłoszenie za Was. 

UWAGA!

 • osoby, które nie złożą deklaracji w w/w terminie nie będą mogły otrzymać wlepki
 • warunkiem nr 1 otrzymania wlepki jest członkostwo SMPG; zgodnie ze Statutem p. 3.2.4. należy w tym celu zapłacić składki za rok kalendarzowy przed jego rozpoczęciem, co oznacza, że za rok 2023 składki należy zapłacić najpóźniej do końca 2022 roku. Osoby, które nie dokonają zapłaty w terminie nie otrzymają wlepki 2023
 • warunkiem nr 2  otrzymania wlepki jest aktualna unifikacja SMPG nakazana przepisami UIMLA oraz punktem 3.4. Statutu SMPG. Pierwsza w historii SMPG Unifikacja trwająca 6 lat zakończyła się. Zarząd przy współpracy Grupy Roboczej “Unifikacja” wypracował zasady kolejnej edycji unifikacji pod nazwą “Unifikacja 2020+”, właściwiej będzie ją już nazwać “Unifikacją 2023+”. Więcej o tym już za dwa dni.

Ważne! Zarząd zmienił [a więc unieważnił] uchwałę poprzedniego zarządu o zwolnieniu z unifikacji osób w wieku 60 lat i więcej. Jest to nielogiczne i  niesprawiedliwe, aby osoby pracujące z ludźmi w górach nie musiały się doskonalić np. w zakresie pierwszej pomocy, bo są już starsze. W razie wypadku i potrzeby udzielenia pomocy, ciężko się będzie wytłumaczyć cierpiącym klientom, że nie pomagamy, bo jesteśmy starsi! Dlatego też obowiązek unifikacji obowiązuje wszystkich, którzy chcą mieć wlepkę 2023 i legalnie pracować z klientami.

 3. Nowe legitymacje UIMLA.

W związku z decyzją zarządu UIMLA jak najszybciej musimy wymienić dotychczasowe legitymacje zgodnie z nowym, wspólnym wzorem dla wszystkich IML UIMLA. Legitymacje wymieniamy wszystkim członkom SMPG pod warunkiem aktualnych składek do 2023 roku włącznie. Akcję wymiany [poza kosztami dostawy do adresata] sfinansuje Zarząd ze środków SMPG pod warunkiem uzupełnienia wszystkich składek, łącznie z 2023 rokiem do dnia 30 listopada 2022 godz. 24:00. Po tym terminie wymiana będzie finansowana przez członka z własnych środków.

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie do dnia 30 listopada 2022 godz. 24:00 zdjęcia ‘legitymacyjnego” w formacie JPG lub TIFF na adres grzegorz.szarek@uimla.pl spełniającego następujące wymogi:

– rozmiar 360×480 pikseli (proporcja boków 3×4)

– waga pliku nie przekraczająca 300 kb

– nazwa załączonego pliku to: Imię i Nazwisko w brzmieniu takim, jakie ma być na legitymacji (np. Jan Kowalski.jpg)

W tytule maila proszę wpisać “Zdjęcie do legitymacji, Imię Nazwisko, nr dotychczasowej legitymacji”. Bardzo prosimy o zachowanie takiej jednolitej formy, umożliwi to zachowanie porządku i nie dodawanie nam zbędnej pracy.

Jeśli ktoś miałby problem z przygotowaniem pliku spełniającego te wymogi, proszę wysłać to czym dysponujecie oraz dopisanie w tytule maila hasła “POMOC”.

4. Dystrybucja wlepek i legitymacji.

Legitymacje i wlepki będzie można odebrać na cztery sposoby:

– Dolny Śląsk – Jacek Jurak tel. 693 213 175

– Zakopane – Agnieszka Sawicka tel. 668 876 828

– Kraków – ul. Długa 60 pon-pt 10-18 (Zakład Fotograficzny Grzegorz Szarek)

– wysyłka kurierem (wówczas należy zapłacić na konto Lidera 20 zł z tytułem “koszty przesyłki Imię Nazwisko”

Oto link do formularza deklaracji formy członkostwa, chęci odbioru wlepki oraz sposobu odbioru wlepki i legitymacji: https://forms.gle/2frycDN1F15kvyt76

Aktualny Statut SMPG znajduje się na www.uimla.pl.

W celu uniknięcia potencjalnych zawirowań zalecamy, aby tym razem zapłacić składki do końca listopada 2022, pozwoli to na spokojne procedowanie powyższych spraw.

Gdzie jest podane konto SMPG do wpłat? To chyba każdy już wie….

W imieniu Zarządu Grzegorz Szarek
Komunikat w wersji pdf jest do pobrania w dziale dla zalogowanych
Kategorie: AKTUALNOŚCI