Koleżanki i koledzy Liderzy.

Podstawą Unifikacji SMPG jest Artykuł 5 Standardu UIMLA 2013, który w przybliżeniu stanowi: 

“aby utrzymać uprawnienia do zawodu Międzynarodowy Przewodnik Górski (MPG / IML) UIMLA musi  poddać się programowi stałego rozwoju zawodowego (Continued Professional Development  – CPD) określonemu przez Stowarzyszenie Krajowe i zaakceptowanemu przez UIMLA. Minimalne wymagania są określone w dokumencie “Polityka CPD UIMLA”. 

Oto dokładny tekst:

Cytowany dokument załączam do zapoznania się.

4-CPD-Recyclage-voté-AGA-2015-ENG

Zgodnie z wytycznymi UIMLA na prawidłową unifikację muszą składać się następujące kompetencje:

 • Medycyna, Pierwsza Pomoc i Ratownictwo [dalej PPiR]
 • Bezpieczeństwo w górach
 • Orientacja i Nawigacja
 • Profilaktyka lawinowa, użycie detektorów
 • Aktualizacja przepisów prawnych w krajach członkowskich

 

Te aspekty były realizowane podczas pierwszego cyklu Unifikacji SMPG w latach 2016-20, której podlegali członkowie założyciele oraz absolwenci I, II, III i IV Kursu UIMLA. Potem nastąpiła przerwa spowodowana “wiadomo czym”, chociaż w jej trakcie Zarząd dołożył starań, aby ci, którym coś brakuje mogli braki uzupełnić i legalnie pracować z klientami legitymując się aktualną wlepką UIMLA.

Obecnie czas na kolejną edycję Unifikacji SMPG. Zarząd przy współpracy Grupy Roboczej “Unifikacja” wypracował jej zasady pod nazwą “Unifikacja 2023+”. Jednak z uwagi na dwuletnie perturbacje w normalnym funkcjonowaniu społecznym czas jest zbyt krótki, aby przygotować pełny cykl szkoleniowy przed sezonem 2023. W związku z nadchodzącymi wyborami Zarząd postanowił o realizacji tylko jednego, ale kluczowego elementu CPD jako warunku otrzymania wlepki UIMLA 2023 zostawiając realizację pozostałych elementów nowemu Zarządowi.

 

Kogo nie dotyczy Unifikacja 2023+?:

 • tych, którzy nie chcą wlepki – ale i tak zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach:)
 • absolwentów VI Kursu przez okres 3 lat

Kogo dotyczy Unifikacja 2023+? Zgodnie ze Statutem SMPG tych członków, którzy chcą legalnie pracować za granicą RP jako Przewodnik UIMLA, czego potwierdzeniem jest wlepka UIMLA na dany rok. [Więcej o tym w Komunikacie SMPG 2022 – 21] Przypominamy też, że tracą zwolnienie z Unifikacji osoby w wieku 60+, które potrzebują do pracy wlepkę 2023.

 

Zgodnie z wytycznymi UIMLA [i nie tylko] i wzorem innych krajów Zarząd kładzie nacisk na kluczową umiejętność dla prawidłowej obsługi klienta w górach [i nie tylko], a więc niesienia pierwszej pomocy. Powinna ona być aktualizowana tak, jak sugerują wszelkie standardy w tym zakresie. Przyjęto zatem okres 3-letniej ważności uprawnień czy też umiejętności wzorem innych organizacji i systemów szkoleń.

Aby mówić o w miarę pełnej wiedzy w tym zakresie – zgodnie z wytycznymi – szkolenie Pierwsza pomoc i Ratownictwo MUSI  składać się ze wszystkich elementów tworzących komplementarne i spójne umiejętności:

 • podstawy prawne, obowiązki przewodnika
 • bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem
 • sprzęt ratunkowy
 • ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy
 • postępowanie w wybranych nagłych zachorowaniach i zaostrzeniach chorób przewlekłych [stany nagłe nieurazowe] w tym RKO [CPR], AED
 • postępowanie w wybranych nagłych stanach urazowych [stany nagłe urazowe]
 • pierwsza pomoc w lawinie
 • transport, w tym improwizowany

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i postulatom członków SMPG Zarząd postanawia, że zajęcia PPiR będą dla uczestników darmowe poza kosztami dodatkowymi [dojazd, nocleg, wyżywienie]. W tym celu korzystamy z “zasobów organizacyjnych”, a więc pomocy naszych kolegów ratowników górskich z aktualnymi szkoleniami ratowniczymi z pierwszej pomocy. Dla łatwiejszej realizacji teoria odbędzie się w formie wykładu online na znanej Wam już platformie Clickmeeting, natomiast zajęcia praktyczne odbędą się w 3 terminach oraz 3 lokalizacjach do wyboru przez uczestnika. W celu zaliczenia Unifikacji 2023+ w zakresie PPiR należy wziął udział  w obu segmentach szkoleniowych  tj. dwudniowym webinarze online [teoria] oraz dwudniowych zajęciach terenowych [praktyka]. Uwaga! Pełna teoria oznacza uczestnictwo w dwóch webinarach, nie zaś jednym do wyboru!

Uczestnictwo w konkretnym miejscu i terminie należy zadeklarować za pomocą “podlinkowanego” poniżej formularza zgłoszeniowego. Ponieważ szkolenia są dwudniowe należy we własnym zakresie zapewnić sobie nocleg, ewentualnie skorzystać z poniższych sugestii.

Oto terminy, lokalizacje i instruktorzy:

 • 10 -11.11.2022 r. godz. 18:00 webinar PPiR, prowadzący Albert Kościński – ratownik medyczny,

ratownik GOPR i ratownik akcji Bezpieczny Kazbek – obowiązkowe dwa wieczory dla wszystkich

oraz do wyboru:

 • 26-27.11.2022 r. godz. 9:00 Hala Miziowa na Pilsku, prowadzący:
  • Szymon Wawrzuta – instruktor ratownictwa górskiego, ratownik Beskidzkiej grupy GOPR, student 3 roku ratownictwa medycznego
  • Szymon Tatar – ratownik medyczny, ratownik TOPR i ochotnik Podhalańskiej grupy GOPR

                          noclegi: schronisko na Hali Miziowej lub “goprówka”

 • 3-4.12.2022 r. godz. 9:00 północne rejony Nowego Targu, prowadzący:
  • Szymon Wawrzuta
  • Szymon Tatar

                         noclegi: pensjonat – detale dla zainteresowanych

 • 10-11.12.2022 r. 9:00 Stacja Turystyczna „Orle” Jakuszyce, prowadzący:
  • Robert Róg  ratownik Karkonoskiej grupy GOPR, instruktor ratownictwa GOPR, instruktor narciarstwa

                    wysokogórskiego PZA

  • Mariusz Nowak – starszy ratownik Sudeckiej grupy GOPR, instruktor narciarstwa, przodownik turystyki

                    narciarskiej PTTK, absolwent kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością organizacja turystyki

                    i rekreacji

                             noclegi: ST “Orle”

 • Szkolenie zimowe zostanie zaoferowane [prawdopodobnie] przez nowy Zarząd.

Detale wyposażenia oraz miejsc noclegu [opcjonalnego – nie ma obowiązku korzystania z noclegu] zostaną przesłane zgłoszonym.

 

Kto może ubiegać się o zwolnienie ze szkolenia PPiR w ramach Unifikacji 2023+?

 • ratownicy medyczni z aktualnymi uprawnieniami
 • ratownicy górscy z aktualnym szkoleniem medycznym
 • osoby z aktualnym Kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Aby ubiegać się o zwolnienie należy na adres info@uimla.pl wysłać skan zaświadczenia o ukończeniu adekwatnego szkolenia z:

 • nazwą organizatora, datą, czasem trwania i miejscem realizacji szkolenia
 • szczegółowym programem obejmującym wszystkie zebrane powyżej zagadnienia
 • potwierdzeniem ukończenia kursu-zdania egzaminu z pieczątką organizatora i oryginalnym podpisem

Niezależnie od statusu zachęcamy wszystkich do udziału w ww. zajęciach!

 

Oto link do formularza zgłoszeń: https://forms.gle/sdJoo6ExWcxzE5qF8

Ostateczny termin zgłoszeń to 25 października 2022 godz. 24:00.

 

Zapraszam

W imieniu Zarządu – Jacek Jurak [wiceprezes]

Masz pytania? Pisz do mnie: jacek.jurak@uimla.pl

KOMUNIKAT W FORMIE PDF JEST DO POBRANIA W DZIALE DLA ZALOGOWANYCH

Kategorie: AKTUALNOŚCI