Witam. 

W imieniu Zarządu SMPG oraz organizacji UIMLA, nawiązując do informacji z Komunikatu SMPG 2022-22 zapraszam wszystkie członkinie i członków SMPG “Lider” na dwa webinary z zakresu Pierwszej Pomocy i Ratownictwa. Mamy nadzieję [popartą pozytywnymi refleksjami z poprzedniego szkolenia prowadzonego przez tego samego wykładowcę], że pozyskane wiadomości będą mega praktyczne i … nigdy Wam się nie przydadzą 😉 Dla kogo to jest? jako część Unifikacji 2023 dotyczy tych, którzy ubiegają się o uzyskanie wlepki 2023 – dla przypomnienia – UWAGA!!! WAŻNE!!! – należy wziąć udział w OBU częściach webinaru tj. środa i czwartek, a nie jednym z nich do wyboru. Wynika to z ogromu wiedzy do przekazania. Platforma Clickmeeting gdzie odbędzie się spotkanie umożliwia uzyskanie precyzyjnych list obecności WRAZ Z GODZINAMI ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA OBECNOŚCI każdego uczestnika z osobna. Po każdym szkoleniu wypada zrobić egzamin sprawdzający, mamy jednak nadzieję, że jako dorośli ludzie wspólnie potraktujemy sprawę poważnie pozostając przez cały czas obu wykładów, co będzie stanowiło substytut egzaminu sprawdzającego jako dobrowolne Szkolenie Wewnętrzne SMPG dla osób, których Unifikacja nie dotyczy, a chcą się czegoś pożytecznego nauczyć Zaproszenia powinniście otrzymać osobnymi wiadomościami, ale na wszelki wypadek także poniżej znajdują się linki do logowania. 

Oto link do webinaru czwartkowego – 10 listopada 2022 godzina 18:00: https://smpglider659.clickmeeting.com/pierwsza-pomoc-i-ratownictwo-i 

Oto link do webinaru piątkowego – 11 listopada 2022 godzina 18:00: https://smpglider659.clickmeeting.com/pierwsza-pomoc-i-ratownictwo-ii 

UWAGA, UWAGA, UWAGA!: Mimo, że w zaproszeniu/logowaniu pojawia się okienko “wpisz swoje imię” [lub coś podobnego] należy podać NAZWISKO I IMIĘ, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie stwierdzić i udokumentować czy ktoś był czy nie był obecny na szkoleniu. Preferowaną kolejnością wpisywania jest NAJPIERW NAZWISKO POTEM IMIĘ!!! Jak się zalogować? Wystarczy kliknąć link [przycisk] podany w osobnym zaproszeniu lub w tej wiadomości i wykonywać polecenia. Proszę nie logować się wcześniej niż 10-15 minut przed wydarzeniem. Można logować się z dowolnego urządzenia, także telefonu. Zadbajcie o wyłączenie mikrofonu oraz kamery, gdyż ogromnie obciąża to system uniemożliwiając rozpoczęcie zajęć. Później w trakcie, będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Załączam ogólną instrukcję logowania, mam nadzieję, że pomoże w razie problemów.

Instrukcja Platformy ClickMeeting 1 (webinar)

Zapraszamy Robert Szumiec

Kategorie: AKTUALNOŚCI