W dniach 26-27 listopada odbyło się pierwsze z czterech szkoleń unifikacyjnych z zakresu pierwszej
pomocy i ratownictwa.
Zajęcia odbywały się w rejonie Hali Miziowej na Pilsku w iście zimowej
scenerii. Przewodnicy doskonalili swoje umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
wraz z użyciem AED, zaopartrywania i unieruchamiania najczęstszych urazów a także przeprowadzania badania urazowego, wywiadu SAMPLE i wielu innych, niezbędnych procedur, które
mogą się przydać każdemu przewodnikowi w trakcie wykonywania swojej pracy.
W szkoleniu brało udział 6 przewodników UIMLA, wszyscy zakończyli szkolenie i egzaminy z wynikiem pozytywnym.
👌😎
Kategorie: AKTUALNOŚCI