Bardzo miło nam przekazać informację, że Jerzy Kapłon, członek SMPG “Lider” został prezesem Zarządu Głównego PTTK.

Jurek działa w PTTK od 1976 r.
Jest Przewodnikiem Beskidzkim i Międzynarodowym Przewodnikiem Górskim UIMLA, pilotem wycieczek, strażnikiem ochrony przyrody oraz instruktorem krajoznawstwa regionu.
W 2003 r. objął funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
Ponad to, Jurek, jest autorem wielu publikacji związanych z historią turystyki górskiej, zwłaszcza oddziałów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, także animatorem inicjatyw związanych z ruchem turystycznym, m.in. wystaw dotyczących turystyki.

Serdeczne gratulacje!


(info za www.wiadomosciturystyczne.pl)

zdjęcie: www.muzeumsportu.waw.pl

Kategorie: AKTUALNOŚCI