KOMUNIKAT
                                       SMPG „LIDER” UIMLA
     w sprawie różnych publikacji na temat zdarzenia z 07.01.2022 r.

W odpowiedzi na liczne publikacje w mediach dot. tragicznego wypadku na Gerlachu w Tatrach Słowackich, do którego doszło 7 stycznia 2022 r., gdzie zginęły trzy osoby, w tym nasz kolega Michał Kruczała, Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich „Lider” UIMLA informuje, że niektóre publikacje miały charakter stronniczy, opierały się na bezpodstawnych insynuacjach i stały w sprzeczności z faktami dotyczącymi okoliczności zdarzenia.
Wbrew treściom publikacji, które w oparciu o niepotwierdzone domniemania oczerniały dobre imię zarówno naszego śp. Kolegi, jak i naszej Organizacji, Prokuratura Okręgowa w Krakowie w wydanym postanowieniu w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 7 stycznia 2022 r., w Tatrach Wysokich, na terenie Słowacji, śmierci trzech osób, tj. o przestępstwo z art. 155 kk, wobec braku znamion czynu zabronionego, na zasadzie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. postanowiła umorzyć postępowanie. Tym samym Prokuratura potwierdziła, że było to przejście koleżeńskie, a śp. Michał Kruczała nie pełnił podczas tego przejścia obowiązków przewodnika UIMLA (do czego z resztą w tym przypadku status przewodnika UIMLA nie uprawniał).
W związku z powyższym apelujemy o zaniechanie wypowiedzi dotyczących wyżej wymienionego zdarzenia, które godzą w dobre imię zarówno śp. Michała Kruczały jak i naszego Stowarzyszenia.

Jacek Jurak
Prezes Zarządu SMPG „Lider”

Oświadczenie do pobrania w PDF:

SMPG LIDER- oświadczenie dla mediów 2023

Kategorie: AKTUALNOŚCI