VII Kurs UIMLA

Zgodnie z zapowiedziami, informujemy, że na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły do Komisji Szkolenia SMPG do dnia 30.05.2023., Zarząd SMPG podjął decyzję o organizacji VII Kursu UIMLA.
Rekrutacja wśród zgłoszonych Aspirantów i Aspirantek trwa do 30.06.2023, do godziny 23:59. 
Wszystkim życzymy uwagi przy kompletowaniu wymaganych dokumentów, a co za tym idzie, powodzenia na egzaminach wstępnych i zakwalifikowania się na Kurs.
Kierownik Kursu, Robert Szumiec