RADA VII KURSU UIMLA

KIEROWNIK KURSU: Robert Szumiec

ADMINIDTRACJA KURSU: Elżbieta Krzakowska

LOGISTYKA KURSU: Agnieszka Trzebunia

DYDAKTYKA KURSU: Sebastian Kopera

kontakt: kurs@uimla.pl