RADA VII KURSU UIMLA

KIEROWNIK KURSU: Robert Szumiec
LOGISTYKA KURSU: Agnieszka Trzebunia
DYDAKTYKA KURSU: Sebastian Kopera
kontakt: kurs@uimla.pl
ADMINISTRACJA KURSU: Elżbieta Krzakowska
administracja@uimla.plkontakt w spr. płatności, faktur, dokumentów, itp.
NR RACHUNKU BANKOWEGO KURSU:

42 1140 2004 0000 3902 8419 0542 [Mbank]