Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach z dniem 26.03.2020 r. w umowach między Stowarzyszeniem SMPG”LIDER” a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie SMPG”LIDER” reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej , wskazany w uchwale nr 3/KR/2020, Pan Adam Jachymiak. 

Kategorie: AKTUALNOŚCI