Liderki i Liderzy

Pkt 1.

W związku z tragiczną śmiercią jednego z członków naszego stowarzyszenia, Zarząd SMPG „Lider” zaleca wstrzemięźliwość od publicznych wypowiedzi oraz interakcji na wszelkich forach w tym temacie. Nieostrożne słowa i powielanie niepotwierdzonych opinii mogą wyrządzić niepowetowaną krzywdę pogrążonej w żałobie rodzinie jak również Stowarzyszeniu. Charakter artykułów i doniesień z różnych wydawnictw – i to zanim znaleziono ciała ofiar! – wskazuje, że śmierć naszego kolegi jest perfidnie rozgrywana do realizacji pewnej polityki. Zanim odpowiednie organa nie zbadają sprawy i nie odpowiedzą jednoznacznie czy było to przejście komercyjne czy koleżeńskie wszelkie wypowiedzi interpretujące ten wypadek są spekulacją, nadużyciem i są po prostu nieetyczne. W imieniu Stowarzyszenia, kolega Grzegorz Szarek (i inni) pożegnał zmarłego Michała Kruczałę w piątek 21 styczna 2022 r. o godzinie 13:00 na cmentarzu w Andrychowie.

Pkt 2.

W związku z medialną nagonką na UIMLA, której echa dotarły nawet do Zarządu UIMLA zalecamy daleko idącą ostrożność w konstruowaniu swoich ofert i podejmowaniu się usług niemieszczących się w zakresie uprawnień IML UIMLA.

Przypominamy wszystkim koleżankom i kolegom o obowiązku przestrzegania zapisów Statutu UIMLA, a w szczególności Standardu UIMLA, który w rozdziale 1.1. Artykuł 2 jasno precyzuje zakres kompetencji Międzynarodowego Przewodnika Górskiego (International Mountain Leader) UIMLA.

(Oba dokumenty i więcej znajdziesz tutaj: https://uimla.org/about-us/standards-and-policies/)
Zgodnie z tym Standardem członkowie naszego stowarzyszenia otrzymując tytuł IML UIMLA posiadają  kompetencje do prowadzenia i nauczania klientów na obszarach (a więc nie tylko góry) całego świata z wyłączeniem lodowców oraz miejsc, gdzie techniki wspinaczki z użyciem liny i/lub alpinizmu są wymagane do przejścia.


Posługiwanie się symbolami UIMLA  podczas działań niezgodnych ze Standardem UIMLA oraz w celu pozyskania klientów do takich działań czy też realizacji zleceń jest sprzeczne z prawem UIMLA oraz SMPG.


Zapisy Statutu SMPG:

  • 13 ust. 1
  1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani  są:
    b)  dbać  o  jego  dobre  imię,
    d)  przestrzegać  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  postanowień Statutu  i  regulaminów,

Za uporczywe przekraczanie uprawnień członkowi SMPG Lider grożą konsekwencje statutowe, nawet:
§ 15 ust. 2

Skreślenie z  listy  członków  Stowarzyszenia  następuje przez:
      2.    Wykluczenie przez  Zarząd:
             a)  za działalność  sprzeczną  ze statutem  oraz  uchwałami Stowarzyszenia,

Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, że wielu członków SMPG posiada odrębne uprawnienia, również instruktorskie, które zezwalają im na działalność górską poza standardami UIMLA. Dlatego przypominamy i zalecamy, byście nie posługiwali się i nie nosili w widocznych miejscach emblematów UIMLA podczas takich aktywności oraz odpowiedzialnie posługiwali się nimi w mediach i na swoich stronach www.

Mamy również wiele sygnałów o oferowaniu aktywności niezgodnych z wytycznymi oraz prowadzeniu takich wypraw przez osoby, które nie mają żadnych uprawnień, nawet instruktorskich. Przykładem mogą być wyprawy na drogi typu via ferrata.

Pamiętajmy, że:

  • oferując takie aktywności wystawiamy się „na strzał” gremiów wrogich UIMLA, co może rodzić różne reperkusje, np. niechęć urzędników do zaistnienia UIMLA w polskich przepisach państwowych
  • podejmując się takich zleceń ryzykujemy w razie wypadku odpowiedzialność karną i cywilną oraz pozbawienie uprawnień

Zalecamy więc rozsądek, również w zakresie umieszczania relacji i zdjęć w socjalmediach.

Zarząd SMPG 25.01.2022

Kategorie: AKTUALNOŚCI