Zarząd SMPG ”LIDER”  informuje, iż z uwagi na panującą  w Polsce pandemię  Koronawirusa i mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników podjął w dniu 09.04.2020 r. uchwałę o odwołaniu VI Kursu UIMLA. Termin nowej edycji VI KURSU zostanie podany do wiadomości publicznej.