Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich “LIDER”
ul. Kurierów Tatrzańskich 39 
34-500 Zakopane
info@uimla.pl
Kontakt z zarządem SMPG “LIDER”:
zarzad@uimla.pl
W sprawach dotyczących kursu kontakt z kierownikiem kursu:
Robert Szumiec
szkolenia@uimla.pl
+48 602 599 104
Rachunek bankowy SMPG “LIDER” do wpłacania składek
mBank : 78 1140 2004 0000 3202 7717 1608
KRS
000022390
1
KRS
000022390
1
KRS 0000223901
Formularz kontaktowy: