Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich “LIDER” z siedzibą w
Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK
Ul. Jagiellońska 6
31-010 Kraków
info@uimla.pl
Kontakt z zarządem SMPG “LIDER”:
zarzad@uimla.pl
W sprawach dotyczących kursu kontakt z kierownikiem kursu:
Robert Szumiec
szkolenia@uimla.pl

Informacja statutowa

Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, z dniem 09.01.2023 r. w umowach między Stowarzyszeniem SMPG”LIDER” a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie SMPG”LIDER” reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej, wskazany w uchwale nr KR nr 2- KR-2023 z dnia 09.01.2023: Szymon Ciapała email: przewodniktatry@gmail.com.

Rachunek bankowy SMPG “LIDER” do wpłacania składek
mBank : 78 1140 2004 0000 3202 7717 1608
KRS
000022390
1
KRS
00002390
1
KRS 0000223901
Formularz kontaktowy: