Zarząd SMPG informuje, że z przyczyn technicznych w najbliższym czasie nie będą działały adresy mejlowe: zarzad@uimla.pl, info@uimla.pl i szkolenia@uimla.pl; jest to związane z procesem przejścia na platformę Google G Suite. O zmianach powiadomimy.