Komunikat SMPG 2023 – 1 : Zakończenie unifikacji 2023

Koleżanki i koledzy Liderzy.

Komplet informacji dotyczących sposobów ukończenia unifikacji w 2022 roku zawarty był w komunikacie SMPG 2022 – 22: Unifikacja 2023+ email z dn. 7.10.2022.
W związku z tym, iż niektórzy z Was nie ukończyli terminowo unifikacji w roku 2022, Zarząd podjął decyzję o możliwości ukończenia jej w roku 2023.
Osoby, które z różnych, ważnych życiowo, powodów nie uczestniczyły w szkoleniach unifikacyjnych, mogą uzupełnić braki w następujący sposób:

a) zaległy lub nie ukończony wykład (webinar 2 części) – zgłosić drogą email na adres szkolenia@uimla.pl chęć otrzymania dostępu do wykładu. Drogą mailową otrzymacie go, następnie należy zaliczyć test sprawdzający w dniu 21 VI 2023 (wyznaczonym przez zarząd).

Dokładny termin i czas testu zainteresowani otrzymają drogą email.

b) zaliczenie całości unifikacji z PPiR – przedstawić (przesłać skan na szkolenia@uimla.pl) ważny minimum do końca roku certyfikat KPP w nieprzekraczalnym terminie do 25 VI 2023.

z przewodnickim pozdrowieniem
Jacek Jurak
Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich “LIDER”

Kategorie: AKTUALNOŚCI