Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich „LIDER”,

w dniu 20.04.2024 r. o godz.18:00 (pierwszy termin),

 18:30 (drugi termin) 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie w pliku PDF:

 Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 20.04.2024

Kategorie: AKTUALNOŚCI