W związku z tym, że większość działań w obecnym czasie dzieje się online (również spotkania Zarządu), SMPG “Lider” przeszło na platformę G Suite for Non-Profit, która jest produktem Google. G Suite to potężne narzędzie do zarządzania organizacją (i przedsiębiorstwem); dzięki podjętym działaniom mamy ją za darmo mimo, że normalna wersja jest bardzo droga. G Suite (podobnie jak standardowe konto Google) ma w sobie opcję poczty, mailingu grupowego, kalendarium, dysku Drive i wielu innych możliwości (niedostępnych w wersji podstawowej), które będziemy stopniowo wprowadzać do użytku.
Ma to też pomóc w pracy Zarządu, współpracy Grup Roboczych oraz prowadzeniu przyszłych kursów przewodnickich. I co jest najważniejsze: działa w oparciu o naszą domenę uimla.pl Użycie tej platformy znacznie ułatwia kontakty, w tym wideokonferencje oraz jednoczesną pracę wielu osób na tym samym dokumencie w czasie rzeczywistym.
Zależy nam przede wszystkim na zintegrowaniu wszystkich czynności związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.  
 
W związku z powyższym mamy dla Was atrakcyjną propozycję:
osoby, które założą adres email w domenie uimla.pl (imię.nazwisko@uimla.pl) będą miały dostęp do:
– konfiguracji skrzynki osobistej tak, aby mogły odbierać i wysyłać maile z rozszerzeniem uimla.pl bezpośrednio w swoim programie pocztowym,
– dysku Google Drive o pojemności 30 Gb,  zarówno do użytku indywidualnego, jak i przechowywania i użytkowania materiałów udostępnionych w ramach domeny, np. materiałów szkoleniowych dotyczących Unifikacji,
– dostęp do kalendarium zsynchronizowanego z wydarzeniami zaplanowanymi przez SMPG,
– mailing w obrębie grupy mailingowej (np. korespondencja w ramach Grupy Roboczej za pomocą jednego adresu)
– aplikacji udostępnionych w ramach przynależności do G Suite do indywidualnego użytku.
Adres mejlowy imię.nazwisko@uimla.pl wygląda profesjonalnie w materiałach marketingowych (ulotki, wizytówki, korespondencja e-mail).
Szczególnie zalecamy posiadanie takiego adresu dla członków Grup Roboczych! 
Nie wymaga to rezygnowania z dotychczasowych adresów mejlowych, po prostu dokłada się kolejne konto do swojego programu pocztowego.
Osoby zainteresowane taką możliwością proszone są o kontakt z Agnieszką Sawicką (agnieszka.sawicka@uimla.pl), uruchomi ona dostęp oraz przekaże informacje nt. zainstalowania konta w swoim programie pocztowym. Dedlajn dla tej operacji to 30 maja 2020 godz. 12:00
 
Osoby, które nie są zainteresowane posiadaniem alternatywnego adresu email nie muszą robić nic (poza ewentualnym upewnieniem się, że ich dotychczasowy jest aktualny i jest w posiadaniu Zarządu).
 
Zapraszamy
Kategorie: AKTUALNOŚCI